Flere virksomheder med

Fængselsgrunden ved Gundslev

De mange bygge- og anlægsopgaver i Østdanmark de kommende år giver nye muligheder for regionens virksomheder.

Vækstforum i Region Sjælland har vedtaget at forlænge projektet ”KLAR TIL NYE MULIGHEDER” til og med oktober 2014. Målet er at give yderligere 200 virksomheder i Region Sjælland for at deltage i leder- og medarbejderuddannelse eller netværk frem til oktober 2014, oplyser klartil.dk.

Opgaver for 140 mia. kr.
”Klar til nye muligheder” er en platform bygge- og anlægsvirksomheder, samt leverandører til området. Aktiviteterne er målrettet mod at placere virksomhederne bedst i forhold til at få del i de bygge- og anlægsopgaver til omkring 140 mia. kr., der er planlagt som offentlige investeringer de næste 10-12 år i Østdanmark. ”Klar til nye muligheder” henvender til hele Region Sjællands virksomheder, der arbejder på at  byde ind som leverandør på de store bygge og anlægsarbejder, eller på de store energiinvesteringer som er planlagt.   Kompetenceløft Konkret arbejder projektet ”Klar til nye udfordringer” samarbejder med virksomhederne om, at forbedre produktivitet og optimere virksomhedernes arbejde, samt giver virksomhederne et kompetenceløft. De gennemførte virksomheds samarbejder har haft temaer med ”Fra håndværker til service”, der arbejder med hele virksomhedens forretningsforståelse. ”Virksomhedsforståelse og kommunikation” en proces, der arbejder med en optimeret produktion og arbejdsgang. Endelige har projektet arbejdet med et kompetenceløft af ejer-lederne og målrettet kompetenceløft af virksomheden og medarbejderne.

2014 bliver gyldent år
I 2013 sætter boligbyggeriet i region Sjælland arbejdsopgaver for ca. 3 milliarder kr. i gang. Hertil kommer anlægsopgaver for ca. 2.8 mia. kroner, har Femern Belt Development, der står bag ”Klar til nye muligheder”, opgjort. Men det er først i 2014, at luften for alvor mildnes over byggebranchen. Det sker når de store tunge anlægsprojekter i forbindelse med Ringstedbanen, etablering af ny bydel i Ringsted og opførelsen af supersygehuset i Køge bliver sat i gang. Opgaver, der betyder mere arbejde i de kommende syv til otte år.

Yderligere informationer
Yderligere informationer om de kommende store bygge- og anlægsprojekter fremgår af klartil.dk – Klik her