Femern Bælt tunnelen åbner for nyt europæisk tog-scenarie

 

Oversigt over togforbindelser på den svensk-dansk-tyske strækning.

Anlæggelsen af den faste Femern Bælt forbindelse har åbnet debatten om fremtidens nordeuropæiske tognet, fordi forbindelsen skaber nye muligheder for tættere og hurtigere forbindelser mellem Skandinavien og det øvrige Europa.
Èn af mulighederne er højhastighedstog, der kan nedbringe køretiden mellem metropolerne Hamborg og København til 2 timer 15 minutter og dermed blive en konkurrent  til flytrafikken.
Forudsætningerne er tilstede. Gennemførelsen beror på den politiske vilje i Danmark og i Tyskland.
Som det fremgår at kortet her til højre, er den svenske del af jernbanenettet mellem Stockholm og Malmø allerede udbygget til højhastighedstog. I Danmark er strækningen mellem København og Ringsted under udvidelse og opgradering til hastigheder over 200 km i timen.
Bygningen af en ny Storstrømsbro er forudsætningen for, at der også på strækningen mellem Vordingborg og Femern Bælt tunnelen i Rødby kan opgraderes til over 200 km i timen.

Model af ny bro over Storstrømmen. Illustration: Banedanmark

Vilje til ny Storstrømsbro
Beslutningen om en ny Storstrømsbro er ikke truffet, men der er udtrykt bred politiske tilslutning til projektet blandt Folketingets partier.
På tysk side kræves betydelige investeringer på strækningen mellem tunnelen og Lübeck, hvis den skal opgraderes til højhastighedstog.
Det nationale tyske jernbaneselskab Deutsche Bahn har for nylig bebudet, at der skal bygges et ekstra togspor mellem Lübeck og Puttgarden.

Ønske fra regioner og delstater
Lokalt er der fra såvel svensk, dansk som tysk side ønske om et højere ambitionsniveau for fremtidens nordeuropæiske jernbaneforbindelser, end der hidtil er kommet til udtryk fra i hvert fald den danske og tyske stat.
Regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland samt delstaterne Slesvig-Holsten og Hamborg står bag ønsket om højhastighedstog og en rejsetid mellem Hamborg og København på ikke over 2 timer 30 minutter mod de 3 timer og 30 minutter, der er udsigten med de eksisterende planer.
Ønsket om hurtigere forbindelser kommer bl.a. på baggrund af en undersøgelse foretaget af det svenske jernbane konsulentfirma Ventura AB i forbindelse med projektet Green STRING Corridor.
Undersøgelsen viser, at det er muligt at udbygge jernbanenettet, så fremtidens rejsetid mellem København og Hamborg reduceres til 2 timer 15 minutter for ICE tog, der undervejs kun standser i Lübeck. Dermed bliver togtransport konkurrencedygtig i forhold til fly.
Undersøgelsen viser også, at rejsetiden mellem de to byer kan reduceres til 3 timer 5 minutter for InterRegionale tog.

Betydelige investeringer
En gennemførelse af en egentlig højhastighedsbane på hele strækningen mellem Malmø og Hamborg kræver betydelige investeringer, udover hvad der allerede er besluttet som et led i Femern Bælt-forbindelsen.
Af oversigten herover fremgår investeringernes størrelse og status på de enkelte delstrækninger.
Oversigten er udarbejdet af Green STRING Corridor.
En del af investeringerne er allerede besluttet, nogle er under overvejelse, mens andre endnu kun fremstår som et ønske, ikke mindst lokalt fra regionerne Skåne, Hovedstaden og Sjælland samt delstaterne Slesvig-Holsten og Hamborg.
Den politiske vilje i Folketinget og Forbundsdagen bliver afgørende for fremtidens Nordeuropæiske tog-scenarie.