Femern A/S til Lolland

Femern A/S har lejet sig ind på et område i den østligste del af havnen, hvor Scandlines driver færgeruten Rødby-Puttgarden.
Tidligere har energiselskabet E.ON anvendt området under anlægsarbejdet på havvindmølleparken Rødsand 2 syd for den lollandske kyst.

Tæt på arbejdspladserne
Selv om der er mere end et par år til tunnelbyggeriet går i gang, ser Femern A/S det som en god mulighed allerede nu at overtage ansvaret for området. Det skyldes til dels, at der er tale om en unik beliggenhed med eksisterende faciliteter, der kan genanvendes, f.eks. et kajanlæg for mindre fartøjer samt en kontorpavillon på land, oplyser selskabet. Når tunnelbyggeriet går i gang skal bygherrens tilsynsorganisation være tæt på arbejdspladserne for at sikre, at entreprenørerne udfører deres arbejde i henhold til kontrakterne både på land og på havet.

Hjemsted for VTS-system
Femern A/S forventer også at anvende havneområdet i tilknytning til det kommende VTS-system, som myndighederne af hensyn til sejladssikkerheden i Femern Bælt planlægger at etablere i Travemünde. Femern VTS systemet skal efter planen være i drift et år inden selve anlægsarbejdet på tunnelen går i gang, forventeligt i 2015.