Fehmarnbelt Days overrasker med gratis adgang

Arrangørerne bag regionens største netværksarrangement vælger nu at give gratis adgang til alle. Hidtil har adgangsgebyret været 95 euro – et beløb som skulle dække forplejning ved de mange forskellige arrangementer, der finder sted i de tre dage. Nu er det helt gratis, og der er endda stadig mulighed for forfriskninger ved de enkelte arrangementer.. 

Savner nye ansigter

Ud fra tilmeldingslisterne kan arrangørerne konstatere, at der kommer mange personer fra de organisationer, der også til daglig beskæftiger sig med udviklingen i Femern Bælt regionen. Men der mangler deltagere, der i højere grad har fødderne plantet i den regionale hverdag.

“Det er glædeligt med den store interesse blandt organisationerne, men det er utroligt vigtigt, at også folk fra kulturlivet, foreningslivet og græsrodsbevægelserne dukker op,” siger Ajs Dam, direktør for kommunikation og regional udvikling, Femern A/S.

Han understreger, at også virksomhedsledere, undervisere, studerende og helt almindelige borgere, der vil være med til at præge deres og deres børns fremtid, er utrolig vigtige at have med som deltagere i arrangementet. 

Borgere kommer helt tæt på beslutningstagerne

“Vi ved, at de kan bidrage med en masse input og ideer til, hvordan denne region kan udvikle sig. Ved Fehmarnbelt Days har man som borger en hel reel mulighed for at påvirke beslutningstagerne. Enten ved nogle af de workshopbaserede arrangementer såsom “Idea Factory”, men så sandelig også i forbindelse med den helt almindelige snak, der opstår, når hundredevis af mennesker mødes samme sted,” siger Ajs Dam. 

Med nu at give gratis adgang sender arrangørerne et meget klart signal om, at alle borgere i den grad er velkomne ved Fehmarnbelt Days, og at der er en helt reel og konkret vilje til at involvere dem i regionens udvikling.

Frit valg

Man vælger frit, hvilke af de offentlige arrangementer, man vil deltage i. Man kan vælge et enkelt eller dem alle, som fordeler sig over tre dage fra den 26. til 28. september. Man bør dog stadig tilmelde sig for at sikre sig en plads. Det gør man ved blot at sende en mail til adressen: free-registration@fehmarnbeltdays.com eller på hjemmesiden for arrangementet: http://www.fehmarnbeltdays.com/