Fantastiske muligheder for ny turisme

Turismen har store udviklings-muligheder i Femern Bælt regionen. Foto: Niclas Jessen

Femern Bælt-regionen rummer fantastiske muligheder for ny turisme fra både internationale og regionale markeder. En ny undersøgelse af turismeøkonomien i regionen viser, at den kommende tunnel mellem Tyskland og Danmark kan skabe en af Europas største og mest dynamiske vækstdestinationer.
”Den er stor, den vokser, og den bliver mere og mere international,” er de centrale budskaber i en ny analyse af turismeøkonomien i Femern Bælt-regionen, der snart offentliggøres af STRING, og som er den første sammenhængende og grænseoverskridende statistiske undersøgelse, der dækker de fem regioner i Tyskland, Danmark og Sverige (Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Slesvig-Holsten og Hamborg).

En mega-destination
Centrale resultater af den nye undersøgelse:
• Med næsten 59 millioner betalte overnatninger kan turistindustrien i Femern Bælt-regionen sammenlignes direkte med europæiske mega-destinationer, som f.eks. De Kanariske Øer (58 millioner), Kroatien (56 millioner) og London (51 millioner).
• Turismen i Femern Bælt-regionen vokser selv under finanskrisen i Europa. Takket være væksten i de dynamiske storbycentre Hamborg og København steg antallet af overnatninger i regionen med 16 % i perioden 2004-2011. Femern Bælt-regionen rummer store muligheder for at tiltrække endnu flere regionale og internationale turister fra fjerntliggende markeder som f.eks. Kina og USA.
• Regionens turistindustri bliver mere og mere international. Hvis man kun ser på de internationale overnatninger, er væksttallene endnu mere imponerende. Antallet af internationale overnatninger steg med 30 % i regionen.
• Til gengæld er turismen inden for Femern Bælt-regionen er overraskende lav, hvis man ser bort fra den omfattende endagsturisme i forbindelse med grænsehandel og forretningsaktiviteter.

Turismens strategiske betydning
I sin kommentar til disse resultater siger Jacob Vestergaard, administrerende direktør i STRING:
“Det er slående at konstatere et så lavt niveau af “naboturisme” i regionen. Samtidig er det godt nyt og en tydelig indikation af de enorme muligheder for integration af turistindustrierne, når tunnellen kommer. Tunnellen vil forbedre tilgængeligheden og kommunikationen betydeligt, og mange vil pludselig opdage de fantastiske attraktioner lige i nærheden. I det større perspektiv afslører og fremhæver denne undersøgelse turismens strategiske betydning som katalysator for vækst og jobskabelse i den nye Femern Bælt-region”.

Building Tourism
STRING-analysen indgår i baggrundsmaterialet til projektet “Building Tourism”, der skal resultere i et forslag til en ny og sammenhængende turismestrategi for hele Femern Bælt-regionen, som strækker sig fra Sydsverige over Sjælland i Danmark til Nordtyskland.