EU-besparelser rammer Sjælland

Sjælland Region Sjælland vil fortsat fra 2014 til 2020 få del i EU’s regionalstøtte, som kan gå til udvikling af regionens styrker og uddannelsesniveau. Men støtten mindskes.
Det står klart, efter EU’s stats- og regeringschefer har vedtaget en ny budgetramme for 2014-2020 på omtrent 7.500 milliarder kroner. I forhold til det nuværende EU-budget er det et sparebudget, og det går blandt andet ud over støtten til regionerne, skriver Sjælland EU Nyt

Mindst 60 procent sikret
”Det er rart, at der nu er en afklaring. Det giver en ro i vores arbejde, så vi kan se fremad. Det er så ærgerligt, at der er en nedskæring, men vi håber, at det bliver i en størrelsesorden, vi kan håndtere,” siger Steen Bach Nielsen, formand for Region Sjælland.
Det præcise beløb til de enkelte regioner mangler fortsat at blive beregnet og fastlagt. Der er dog på nuværende tidspunkt et sikkerhedsnet, der sikrer Region Sjælland mindst 60 procent af det nuværende beløb.
I dag modtager Region Sjælland 72 millioner kroner om året. Fremover er der altså mindst 43,2 millioner kroner årligt til regionen. Beløbet kan være større.
Læs mere