Danske og tyske erhvervskvinder mødes til matchmaking i Lübeck

Nu inviteres kvindelige iværksættere og virksomhedsejere  til træf under Fehmarn Belt Days

Det er IHK zu Lübeck, der på førstedagen af Fehmarn Belt Days arrangementet den 26. september 2012 lægger hus til branchetræf for kvindelige virsksomhedsejere og iværksættere under Belt Trade-projektet. Formålet med den tre timer lange session er at skabe stærke relationer mellem kvindelige virksomhedsejere og iværksættere på begge sider af Femern Bælt og at udveksle praktiske erfaringer. Arrangementet er åbent for alle kvinder og er gratis at deltage i.

Fra dansk side deltager som oplægsholdere to kvinder fra nonprofit- netværket for selvstændige og mikrovirksomheder, Mikronet, der har eksisteret siden 2005, og som tæller tæt på 500 deltagere. Bente Mogensen, som er partner i en mindre revisionsvirksomhed, fortæller om Mikronets betydning for de små virksomheder og selvstændige, herunder hvad det betyder at kunne vokse ad hoc igennem et stærkt netværk. Dernæst orienterer Marianne Christensen, der er historiefortæller,  om et særligt initiativ, Foredrag.net, som er udsprunget af Mikronet. Foredrag.net  sørger for fælles markedsføring af en række professionelle foredragsholdere, der har valgt at se sig selv som kolleger frem for som konkurrenter.

Fra Tyskland deltager repræsentanter fra netværket Cloudsters fra Lübeck, der på samme måde er et netværk udsprunget af frivillige, som ønsker at styrke virksomheder og lokalsamfundet. Cloudsters arbejder for, at borgere i byer og regioner bliver inspireret til at bidrage med en del af deres tid, deres ideer og finansieller ressourcer til at styrke lokale sociale funktioner og værdier. Det gør de blandt andet gennem et virtuelt miljø, et online community med tæt på 500 deltagere, og ved at gennemføre fælles projekter. Cloudsters communitiet udgøres af både en meget stærk onlineplatform og et fysisk mødested. Cloudsters er tillige repræsenteret i forskellige byer i Tyskland.  Cloudsters blev igangsat i 2010. De to netværk har indledt et samarbejde, som øges i efteråret 2012, hvor Mikronet drager til Lübeck.

Kvinderne, som møder frem til arrangementet, vil blive introduceret til, hvordan man overvinder kulturelle barrierer af Christina Blake, Communications Across Cultures, der dels fortæller om interkulturelt samarbejde og  dels står for en World Café, hvor man kommer tættere på hinanden i  mindre grupper.
Mødet er gratis, og der finder tolkning sted.

Tilmelding til BeltTrade-arrangementet:
Du bedes maile/faxe din tilmelding senest den 20. september 2012 til: IHK Lübeck Ramona Stangl
Fax: +49 (0)451 6006-4188 E-mail: stangl@ihk-luebeck.de

Danske fakta:

I Region Sjælland var der i 2010 tæt på 24.000 kvinder, der trak overskud ud af virksomhed, mens tallet for mænd var tæt på 47.000, altså det dobbelte.
Ser man ti år tilbage, er antallet af dem, der kunne trække overskud ud af virksomhed, ikke faldet nær så meget for kvinder som for mænd. Det tyder på, at kvinder er mere stabile, at de måske tager knap så mange chancer i forhold til investeringer og vækst, men at de til gengæld har en bedre overlevelsesevne.

Find Mikronet her
Find Cloudsters her