Dansk-tysk enighed omkring samarbejde om Femern Bælt forbindelsen

Transportminister Henrik Dam Kristensen glæder sig over det dansk-tyske samarbejde.

Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig, der er på officielt besøg i Danmark fra 10. til 12. oktober, mødtes i dag med transportminister Henrik Dam Kristensen.
Under mødet blev sager af fælles interesse drøftet, bl.a. den faste forbindelse over Femern Bælt og kørsel med modulvogntog over den dansk-tyske grænse.
”Jeg glæder mig over det gode og nære samarbejde, der er mellem Danmark og Slesvig-Holsten. Det blev bekræftet i dag under mit møde med ministerpræsident Torsten Albig. På transportområdet gælder det både Jyllandskorridoren og Femern Bælt-forbindelsen,” siger transportminister Henrik Dam Kristensen.
”Vi er enige om, at vi skal arbejde på at udnytte de muligheder, som den faste forbindelse over Femern Bælt giver vores lande, til at skabe vækst og nye jobs.”
”Vi er også enige om, at vi skal sikre en effektiv myndighedsbehandling af projektet, så de nødvendige godkendelser foreligger, og der er mulighed for, at anlægsarbejdet kan igangsættes i 2015,” siger Henrik Dam Kristensen.