Arrangører: Netværksfestival klar succes

Flere end 600 erhvervsfolk, politikere, forskere, kunstnere, studerende og tog del i den tre dage lange “netværksfestival” Fehmarnbelt Days fra onsdag til fredag i sidste uge. Med i alt 19 forskellige arrangementer i Hamborg og primært Lübeck satte dagene et nyt niveau for integrationen og udviklingen i Femern Bælt regionen – for både deltagere og de syv organisationer, der står bag.

“Fehmarnbelt Days har vist, hvilket enormt potentiale, der ligger i regionen mellem København/Malmø og Hamburg. Der er udviklet mange gode idéer over de seneste tre dage, og det er nu vores opgave i de tre landes regeringer at bruge dem til at bryde barrierer ned.” Sådan lyder det fra den danske minister for By- Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,
Det er arrangørernes ønske, at Fehmarnbelt Days vil blive afholdt igen i 2014.
Klik her for at besøge arrangementets hjemmeside
Klik her for at se en oversigt over Fehmarnbelt Weekly’s artikler om arrangementet

 

For hver dag i løbet af netværksarrangementet blev der lavet et kort resume på video. Det giver et hurtigt overblik over, hvad der foregik i dagene

Klik her for at se video om dag 1
Klik her for at se video om dag 2
Klik her for at se video om dag 3